เกี่ยวกับเรา

howtowriteanaboutme.com เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ โดยเว็บไซต์ howtowriteanaboutme.com จะนำเสนอเนื้อหาหลักๆอยู่ 3 หัวข้อได้แก่

  • การเรียนรู้ด้วยตนเอง
  • ทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  • แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง