ย้ายไหม!เคนว่าไงหลังสเปอร์สเตรียมสร้างรูปปั้นหน้าสนาม