howtowriteanaboutme

การศึกษาด้วยตัวเองดีกว่าการเรียนในห้องเรียนอย่างไร

เมษายน 18, 2018 3lRJGK 0

การศึกษาด้วยตัวเองเราจะจำได้ดีกว่า เหมือนกับเราต้องค้นคว้าหาคำตอบในสิ่งที่เราอยากรู้ด้วยตัวเอง รู้ที่มาที่ไป รายละเอียดได้ลึก อ่านต่อ

การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นมิได้เกิดจากการฟังคำบรรยาย

เมษายน 10, 2018 3lRJGK 0

การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นมิได้เกิดจากการฟังคำบรรยายหรือทำตามที่ครูผู้สอนบอกเสมอไป แต่อาจเกิดจากสถานการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้แนะนำอาเซ อ่านต่อ

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง

การเรียนรู้เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นมากขึ้น

เมษายน 3, 2018 3lRJGK 0

ในคุมอง คุณครูให้ความสำคัญกับความสามารถของนักเรียนในการเรียนรู้ด้วยตัวเองมากที่สุด กระตุ้นให้นักเรียนค้นพบวิธีการทำเองโดยไม่ต อ่านต่อ