สร้างความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบการเรียนแบบคุมอง หมายถึง ความสามารถในการตั้งเป้าหมายและทำสิ่งที่ท้าทายซึ่งไม่คุ้นเคยมาก่อนให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง ในระบบคุมองนักเรียนสามารถเรียนก้าวหน้าไปด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอให้ผู้อื่นสอน

นักเรียนจะมีประสบการณ์ของความสนุกและความดีใจ เมื่อเขาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้สำเร็จด้วยตนเอง
สิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยนักเรียนให้สามารถพัฒนาความสามารถทางการเรียนได้ คือ ความรู้สึกสนุกกับการเรียน เมื่อนักเรียนทำคะแนนได้เต็มจากการเรียนในระดับที่พอเหมาะพอดีกับความสามารถของตนเอง เขาจะมีประสบการณ์ของความสนุกและความดีใจ เมื่อเขาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้สำเร็จด้วยตนเอง

ทำแบบฝึกหัดให้เสร็จด้วยตนเองได้เสมอ
ในระบบการเรียนแบบคุมอง การที่นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดให้เสร็จด้วยตนเองได้เสมอเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง นักเรียนอยากที่จะลองทำสิ่งท้าท้าย เพราะเขาสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่ว่า ตัวเขาเองสามารถทำได้สำเร็จจากการทำแบบฝึกหัดในแต่ละวัน