การเรียนรู้เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นมากขึ้น

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ในคุมอง คุณครูให้ความสำคัญกับความสามารถของนักเรียนในการเรียนรู้ด้วยตัวเองมากที่สุด กระตุ้นให้นักเรียนค้นพบวิธีการทำเองโดยไม่ต้องถามใคร ด้วยการทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองทำให้นักเรียนมีความมั่นใจในการเรียนและปรารถนาที่จะเรียนก้าวหน้ามากขึ้น แนะนำอาเซียน

คุณครูไม่ได้สอนนักเรียนเหมือนทั่วไป อย่างไรก็ตามนักเรียนจะอ่านแบบฝึกหัดและพยายามที่จะทำมันด้วยตัวเอง แนะนำอาเซียน

เมื่อเด็กแต่ละคนได้รับการทำแบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับความสามารถของพวกเขา การฝึกอบรมในการเรียนรู้สามารถพัฒนาได้โดยการทำงานปริมาณหนึ่งในการนั่งทำรวดเดียว นักเรียนจะบรรลุผลสำเร็จของการเรียนรู้ที่ก้าวหน้าไปอีกขั้น เมื่อนักเรียนพบเนื้อหาที่ยากหรือใช้เวลานาน พวกเขาจะทำการทดสอบความจำ พวกเขาจะได้ทำแบบฝึกหัดซ้ำเท่าที่จำเป็นซึ่งจะช่วยให้พวกเขามีความชำนาญในเนื้อหาและก้าวสู่ระดับถัดไป

นักเรียนสามารถค้นพบศักยภาพของตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น

การทำแบบฝึกหัดถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนก้าวหน้าจากเนื้อหาเล็ก ๆ ไปจนถึงเนื้อหาที่ยากๆ แนะนำอาเซียน

ตัวอย่างเช่น คำอธิบายและตัวอย่างถูกรวบรวมไว้ในเนื้อหาใหม่ในแบบฝึกหัดชุดเริ่มต้นเข้าสู่เรื่องใหม่เพื่อให้นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองและก้าวหน้าไปทำเนื้อหาระดับสูงๆ ได้โดยไม่ยากลำบาก

คุณครูมีความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กความสามารถในการเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้และหาวิธีแก้ไข ดังนั้นคุณครูจะไม่บอกคำตอบทันทีในเวุลาที่นักเรียนเข้ามาถาม แต่คุณครูจะให้คำแนะนำอย่างระมัดระวังเพื่อให้นักเรียนสามารถรับรู้ถึงจุดสำคัญและทำแบบฝึกหัดได้ด้วยตนเองแทน