ประชากรโลกยังบริโภคน้ำปนเปื้อน

 

                          ประชากรโลกยังบริโภคน้ำปนเปื้อน

24257932 - glass of water spilled into shape of world map

        องค์การอนามัยโลกแถลงว่า ประชากรเกือบ 2,000 ล้านคนในโลกกำลังบริโภคน้ำที่มีการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูล ทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อการเป็นโรคอหิวาตกโรค โรคบิด โรคไทฟอยด์ และโปลิโอ และตามมาด้วยการเสียชีวิตของประชากร ที่มีการยืนยันว่าคร่าชีวิตไปกว่า 500,000 รายในแต่ละปีและน้ำที่ไม่สะอาดเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรค เช่น หนอนในลำไส้ โรคพยาธิใบไม้ในเลือด และโรคข้ออักเสบ

ในปี 2558 สมัชชาแห่งสหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเป้าขจัดความยากจนและส่งเสริมสุขภาพของประชากรโลก ในการเข้าถึงน้ำสะอาดและสุขาภิบาลที่ปลอดภัยภายในปี 2573 แต่แผนงานดังกล่าวต้องใช้เงินทุนสนับสนุนอย่างมหาศาล ซึ่งใน 3 ปีที่ผ่านมา ประเทศต่างๆได้เพิ่มงบประมาณประจำปีราว 4.9% แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

        เงินลงทุนเพื่อให้ประชากรโลกเข้าถึงน้ำสะอาดและด้านสุขาภิบาล จะส่งผลอย่างมากต่อสุขภาพและการพัฒนาของมนุษย์ อย่างไรก็ตามธนาคารโลกประเมินว่า การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานจะต้องเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าตัว นั่นคือต้องใช้ประมาณ 3,490 ล้านบาทต่อปี